(Dân trí) – Kim Kardashian mời nghệ sĩ dương cầm tới nhà chơi đàn để đánh thức các con vào buổi sáng suốt cả tháng 12 này.

By admin