(Dân trí) – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có lương hàng năm gần 200.000 euro, không có ô tô và không sở hữu bất động sản.

By admin