(Dân trí) – Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov tin rằng quan hệ giữa hai nước đã phát triển trên tinh thần hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, là nền tảng tốt đẹp để hướng tới tương lai.

By admin