Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ kiêm nhiệm vị trí trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến mới bị miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966 tại Nam Định, là giáo sư, tiến sĩ y khoa, làm Bộ trưởng Bộ Y tế từ 2020.

Trước đó, ông Long làm cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS, thứ trưởng Bộ Y tế, từ 2018-2020 làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

Trước đó, ngày 19-11, căn cứ các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

By admin