Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ trình Bộ Chính trị cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa XV vào đầu năm 2022.

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 10/12 về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu 4 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường này.

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật; dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; tờ trình của Chính phủ về cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về kỳ họp bất thường của Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Theo ông Cường, kỳ họp này dự kiến diễn ra trong 3,5 ngày với 3 phương án tổ chức được đưa ra xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, phương án 1, dự kiến khai mạc kỳ họp vào ngày 27/12, bế mạc chiều ngày 31/12 để kịp kết thúc kỳ họp trong năm 2021.

Phương án 2 dự kiến khai mạc kỳ họp vào ngày 27/12, bế mạc kỳ họp vào sáng ngày 4/1/2022. Còn phương án 3, dự kiến khai mạc kỳ họp vào ngày 4/1/2022, bế mạc kỳ họp vào sáng ngày 11/1/2022, trong đó, Quốc hội nghỉ ngày 5-6/1/2022 để các cơ quan tổng hợp, giải trình ý kiến thảo luận ở tổ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, cả 4 nội dung trên Chính phủ đã chuẩn bị từ lâu. Chính phủ đã phân công nhiệm vụ đối với các bộ ngành đảm bảo chất lượng tờ trình. Ngày 15/12 tới, Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị về các nội dung trình tại kỳ họp bất thường. 

Hoàn thiện nội dung nào trình Quốc hội nội dung đó

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, nên gọi là phiên họp bất thường lần thứ 1. Hiện 3/4 nội dung đã ổn, trong đó có 2 nội dung Bộ Chính trị đã cho ý kiến, nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất.

Hiện còn tờ trình của Chính phủ về cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội. Chính phủ đã xin ý kiến Bộ Chính trị nội dung này và Bộ Chính trị đã có lịch họp cho ý kiến. Về tổ chức kỳ họp Phó Chủ tịch Quốc hội đồng ý với phương án 2.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về kỳ họp bất thường của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhấn mạnh những nội dung đưa ra tại kỳ họp bất thường rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay các nội dung đặt ra đã hoàn thành. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như các cơ quan của Quốc hội để thống nhất các quan điểm.

“Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thống nhất cao, trình Quốc hội sẽ đạt được sự đồng thuận cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội phải dựa trên cơ sở vững chắc, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế để đảm bảo chất lượng. Đây là chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế, do đó cần phải có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng hơn nữa. Trong đó phục hồi nhưng phải phát triển bền vững gắn với cơ cấu nền kinh tế của giai đoạn tới.

“Không phải bằng mọi giá tổ chức kỳ họp, phải bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra thì mới tổ chức kỳ họp không thường kỳ, hoàn thiện nội dung nào thì trình Quốc hội nội dung đó”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nếu bảo đảm các điều kiện chuẩn bị, sau đợt 2 của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ trình Bộ Chính trị về chủ trương tổ chức kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa XV vào đầu năm 2022, sớm nhất ngày 4/1/2022 mới có thể khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, bố trí đủ thời gian để ĐBQH thảo luận ở tổ và hội trường, không giới hạn thời gian 3,5 ngày hay 4 ngày, nên ít nhất phải 5 ngày kỳ họp mới chất lượng.

Thu Hằng

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính tự giúp mình

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính tự giúp mình

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là tự giúp mình, không có doanh nghiệp thì làm gì có lợi nhuận của ngân hàng.

By admin