(Dân trí) – Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu quân đội tiêu hủy bất kỳ vũ khí nào của Mỹ hoặc đưa vào kho, sau khi Washington áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Phnom Penh.

By admin