(Dân trí) – Nicaragua thông báo cắt quan hệ ngoại giao lâu năm với Đài Loan và công nhận nguyên tắc Một Trung Quốc.

By admin