(Dân trí) – Ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng ở Singapore là một người làm việc tại sân bay và có thể đã tiếp xúc với nhiều người khác.

By admin