(Dân trí) – Trao đổi với Dân trí, GS Carl Thayer cho rằng chính quyền Biden đã có những nỗ lực gia tăng ảnh hưởng ở Đông Nam Á từ những ngày đầu song những nỗ lực này phần nào bị cản trở bởi đại dịch.

By admin