(Dân trí) – Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận khung kinh tế “rất mạnh mẽ” với châu Á vào năm tới, đồng thời mong muốn thu hút những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam.

By admin