(Dân trí) – Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II có sự đóng góp của một đội quân đặc biệt, có khả năng bay lượn trên không trung.

By admin