Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Thành Cho, Chi cục trưởng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) Bình Thuận đã được Chủ tịch tỉnh chấp thuận.

Ngày 10/12, ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định về việc để công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Theo quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận cho ông Nguyễn Thành Cho, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng.

Lý do chấp thuận cho thôi chức Chi cục trưởng là theo nguyện vọng xin từ chức của ông Nguyễn Thành Cho. 

Chấp thuận cho Chi cục trưởng Quản lý đất đai Bình Thuận từ chức
Quyết định về việc để công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Việc chấp thuận cho ông Nguyễn Thành Cho thôi chức Chi cục trưởng Quản lý đất đai có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thành Cho năm nay 48 tuổi. Trước đó, ông Nguyễn Thành Cho đã có đơn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc xin từ chức, trong đó có lý do bản thân không đủ sức để đảm nhận chức vụ trước công việc cấp bách, quan trọng và áp lực nặng nề.

Bảo Vân

Cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam

Cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam

Để xảy ra vi phạm pháp luật nghiệm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, bà Phạm Thị Hoàng Tâm bị cách chức.

By admin