Hóa ra kiểu tóc mào gà chất như nước cất ghi danh cho Tạ Đình Phong được tạo ra là nhờ bàn là.

By admin