Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ như xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính của ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch bao gồm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính của ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 – 2025.

Bà Rịa–Vũng Tàu: Định hình nền tảng công nghệ, tăng tốc xây dựng đô thị thông minh
Xây dựng và phát triển thành phố thông minh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về nội dung xây dựng phát triển đô thị thông minh, Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu triển khai thực hiện các dự án thành phần theo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 112 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về công nghệ, cần nâng cao khả năng tương tác, kết nối của hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, qua đó nâng cao kết nối giữa các ban, ngành của chính quyền; giữa chính quyền với doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh không chỉ là ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất mà là sử dụng công nghệ một cách thông minh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hơn nữa, việc phát triển đô thị thông minh không thể bỏ qua hay xem nhẹ yếu tố văn hóa của người dân. Văn hóa chính là linh hồn của một đô thị, giữ cho thành phố “không còn là cái xác của những công nghệ hiện đại”. Đặc biệt là chú trọng đến nhân tố con người. Việc trang bị cho nguồn nhân lực những kỹ năng cần thiết là rất quan trọng, không chỉ là những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải là kỹ năng nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo không ngừng.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách. Chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số.

Đến năm 2030, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp cận được với các đô thị thông minh trong khu vực và thế giới dựa trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Nền kinh tế thông minh; Quản trị thông minh; Môi trường thông minh; Giao thông thông minh; Cư dân thông minh; Cuộc sống văn minh và một số lĩnh vực khác.

Được biết, TP. Vũng Tàu là địa phương đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh với sự ra đời của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh cuối năm 2020. Hiện tại, Thành ủy Vũng Tàu đang xây dựng dự thảo Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Bà Rịa–Vũng Tàu: Định hình nền tảng công nghệ, tăng tốc xây dựng đô thị thông minh
Giai đoạn 2023 – 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ xây dựng và triển khai các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin TP. Vũng Tàu cho biết, “Thành phố đặt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ xây dựng và triển khai các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Giai đoạn sau năm 2025, tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng ứng dụng trên phạm vi toàn tỉnh, các lĩnh vực còn lại”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Bà Rịa – Vũng Tàu còn nhiều việc phải làm. Trước mắt, với những lợi thế sẵn có về hạ tầng, tỉnh có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông và các phương tiện khác để thúc đẩy sức cạnh tranh; đổi mới, tinh gọn quản lý của chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, cần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội; lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu mọi thành phần trong xã hội đều có thể được thụ hưởng lợi ích, từ đó tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh”. 

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, nền tảng công nghệ đang dần định hình, cùng với yếu tố con người và nguồn lực tài chính được đầu tư đúng mục đích, Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn toàn có đủ cơ sở để xây dựng đô thị thông minh. Từ đó mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Hạ Nhiên

By admin