(Dân trí) – Ít nhất 13 người, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, thiệt mạng sau khi một trực thăng của Không quân Ấn Độ bị rơi hôm nay 8/12.

By admin