(Dân trí) – Việc Pháp loại khỏi liên minh an ninh AUKUS giữa Anh, Mỹ và Australia đã tạo động lực để quốc gia châu Âu này đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

By admin