(Dân trí) – Các nhà khoa học đã công bố hình ảnh đầu tiên về Omicron dưới kính hiển vi điện tử trong bối cảnh siêu biến chủng này đã lan ra hơn 50 quốc gia.

By admin