(Dân trí) – Tất cả binh sĩ Lục quân Mỹ phải tiêm chủng đầy đủ trước ngày 15/12 theo quy định của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Những người từ chối tiêm vaccine Covid-19 sẽ phải chấm dứt sự nghiệp quân ngũ.

By admin