(Dân trí) – Hàn Quốc đăng video mô hình tên lửa siêu vượt âm, vài tháng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử vũ khí này và Trung Quốc gần đây dường như cũng đã bắn thử loại khí tài này.

By admin