(Dân trí) – Đại dịch Covid-19 đã làm giảm sự thịnh vượng chung của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cũng làm giảm sức mạnh toàn diện của Trung Quốc, Viện nghiên cứu Lowy của Australia nhận định.

By admin