Về tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19, đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 836.466 mũi, trong đó mũi 1 cho 476.574 người; mũi 2 cho 359.872 người. Cơ quan Y tế đang tham mưu kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi, ưu tiên theo đối tượng và thứ tự thời gian đã tiêm từ xa nhất đến tiêm gần nhất. Tiếp tục tiêm vét mũi 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, chú ý đến người trên 50 tuổi; tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi mũi 1 và mũi 2 khi đủ thời gian.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Ngày 5-12, UBND tỉnh đã công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh cấp độ 2. Về huyện/thành phố, cấp độ 1 gồm 4 huyện: Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước; cấp độ 2 gồm 3 huyện, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Sơn, Bác Ái. Không có huyện, thành phố cấp độ 3, cấp độ 4.

By admin