(Dân trí) – Làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới đã khiến sự lo lắng bao trùm lên các chợ Giáng sinh trên khắp châu Âu, khi mùa lễ hội cuối năm đang đến gần.

By admin