(Dân trí) – Quân đội Đức tổ chức đại quân lễ – nghi lễ trang trọng nhất với một nhân vật dân sự – để chia tay nữ Thủ tướng Angela Merkel, người đã “chèo lái” quốc gia này 16 năm qua.

By admin