(Dân trí) – Việc hợp tác tìm kiếm hài cốt các quân nhân mất tích trong chiến tranh trong hơn 30 năm là cầu nối quan trọng để tăng cường niềm tin chiến lược và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ.

By admin