(Dân trí) – Giám đốc CDC Mỹ tại Việt Nam Eric Dziuban nói rằng, sự hiểu biết về biến chủng Omicron vẫn còn mơ hồ, song thế giới có lẽ cần sẵn sàng tinh thần sống chung lâu dài với Covid-19 như với bệnh cúm mùa.

By admin