(Dân trí) – Giới chức Trung Quốc cho rằng biến chủng Omicron có khả năng xâm nhập vào nước này, nhưng chiến lược “Không Covid” sẽ ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

By admin