Thủ tướng gợi ý Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu nhiều vấn đề lớn của đất nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với Đại học Quốc gia Hà Nội – Ảnh: VGP

Ngày 28-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 

Đánh giá cao những thành tựu ĐHQGHN đã đạt được, tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ ra hạn chế là trường chưa có nhiều nhà khoa học nổi tiếng khu vực và thế giới. Việc nghiên cứu ứng dụng còn hạn chế, cơ sở vật chất còn khó khăn, dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc còn vướng mắc…

Nhìn nhận nguyên nhân có phần từ cơ chế, chính sách, Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần có cơ chế giải phóng tối đa nguồn lực con người rất lớn để đội ngũ cán bộ của trường phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa; xử lý hài hòa, hợp lý, hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, xã hội và thị trường, tăng cường hợp tác công tư.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần triển khai hiệu quả các Nghị quyết, quy định. Việc xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch, cơ chế chính sách, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, bố trí nguồn lực, có mục tiêu cụ thể. 

Cụ thể, cần tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả hơn, nhất là trong đào tạo, nghiên cứu, khắc phục sự đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm. Đào tạo nhân lực chất lượng chất lượng cao, quan tâm tới vấn đề sinh viên, giáo viên, nhà trường, xác định người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.

Về công tác nghiên cứu, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng các chương trình lớn của quốc gia, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đơn cử như chủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tư vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng nền văn hóa, chính sách, giải pháp phòng chống dịch, khôi phục và phát triển kinh tế; vấn đề cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo; chuyển đổi số; công nghệ sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu nông sản…

Về tự chủ đại học, Thủ tướng yêu cầu tổng kết thực tiễn triển khai mô hình được thực hiện từ năm 1993 tới nay, để đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền. Tinh thần chung là tăng thẩm quyền, tăng phân cấp, tăng tự chủ, linh hoạt, tăng đầu tư để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Gợi ý mô hình “5 trong 1” của ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Cần tập trung thực hiện dứt điểm dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Thủ tướng gợi ý mô hình “5 trong 1” trong khu đô thị đại học này: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

By admin