Thứ bảy, 27/11/2021, 22:30 (GMT+7)

‘Cười rớt quai hàm luôn, cười không thấy đường để bình luận’, nhiều người vỡ òa khi biết sự thật sau hậu trường.

Sự thật cảnh quay chỉ lấy hình, không lấy tiếng

By admin