(Dân trí) – Một chuyên gia tiếng tăm của chính phủ Anh cho rằng, nước này có thể sắp đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19 sau khi dỡ toàn bộ hạn chế. Tuy nhiên, bình luận này đã thổi bùng tranh cãi.

By admin