(Dân trí) – Ngay khi “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất kể từ sau Vũ Hán được kiểm soát, Trung Quốc tiếp tục đối mặt với cụm dịch mới có nguy cơ lan rộng giữa lúc vẫn đang kiên trì theo đuổi chiến lược “Không Covid”.

By admin