(Dân trí) – Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết nước này có thể tránh được làn sóng Covid-19 như ở châu Âu nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ.

By admin