Thứ sáu, 26/11/2021, 17:20 (GMT+7)

‘Cách giao bóng ăn điểm trực tiếp, lưu ý không nên sử dụng với những đối thủ to con hơn mình’, một bạn hài hước.

Cụ ông chơi khăm thanh niên khi chơi bóng bàn

Nancy (st)

By admin