Căn nhà có diện tích 43m2, trị giá 55 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn vận động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Hạnh.

By admin