(Dân trí) – Quan chức Australia cáo buộc Trung Quốc “nói không đi đôi với làm”, khi có các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, như quân sự hóa phi pháp khu vực.

By admin