(Dân trí) – Sau nhiều tháng hình thành, nhóm chuyên gia mới gồm 27 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về điều tra nguồn gốc Covid-19 cuối cùng đã bắt tay vào việc.

By admin