(Dân trí) – Trung Quốc tuyên bố sẽ không nhượng bộ về vấn đề Đài Loan, và Mỹ không nên có bất cứ “ảo tưởng” nào về vấn đề này.

By admin