(Dân trí) – Giới chức Trung Quốc đã thống kê bị thiếu ít 11,6 triệu trẻ em được sinh ra từ năm 2000-2010, trong cuộc điều tra dân số năm 2010, một phần là do chính sách một con nghiêm ngặt của nước này.

By admin