(Dân trí) – Một sân bay ở Hà Lan đã quyết định thuê lợn về làm việc và chúng có nhiệm vụ là ăn để bảo vệ an toàn cho các máy bay.

By admin