(Dân trí) – Pfizer đã kiện Chun Xiao Li, một nhân viên lâu năm, với cáo buộc đánh cắp tài liệu mật, bao gồm một số tài liệu liên quan đến vaccine Covid-19, khi người này chuẩn bị chuyển sang công ty đối thủ.

By admin