(Dân trí) – “Hộp chống ế” đang trở thành xu hướng gần đây tại Trung Quốc, trong đó một người chỉ cần bỏ ra 1 nhân dân tệ để “mua” được địa chỉ liên hệ trên mạng xã hội của một đối tác tiềm năng.

By admin