(Dân trí) – Một nghiên cứu thực hiện ở tâm dịch Covid-19 đầu tiên của thế giới, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, cho thấy nhiều người từng mắc bệnh vẫn đang chịu đựng những di chứng dai dẳng dù chỉ ở thể nhẹ.

By admin