(Dân trí) – Chính phủ Mỹ thêm 12 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” xuất khẩu, trong đó có những thực thể bị nghi hỗ trợ cho công nghệ chống ngầm, chống tàng hình của quân đội Trung Quốc.

By admin