(Dân trí) – Kết cục khốc liệt của chiến tranh cộng với những trận hạn hán kéo dài đã càn quét toàn bộ mùa vụ thu hoạch lựu nổi tiếng ở tỉnh Kandahar, khiến người nông dân phải nhổ bỏ cây lựu để trồng anh túc.

By admin