(Dân trí) – Sau khi Trung Quốc ban hành Luật An ninh Dữ liệu mới, số lượng tàu tắt tín hiệu khi di chuyển vào vùng biển nước này ngày càng tăng, đặt ra một áp lực lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

By admin