Thứ tư, 24/11/2021, 21:00 (GMT+7)

‘Dân phụ hồ nhưng lại thích chụp ảnh’, một người hài hước.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Vùi đầu vào đá để chụp ảnh nghệ thuật - 1
Nghiêm túc chụp ảnh nào.

Nghiêm túc chụp ảnh nào.

Nhanh lên chứ ngứa đầu lắm rồi.

Nhanh lên chứ ngứa đầu lắm rồi.

Thành quả mĩ mãn.

Thành quả mĩ mãn.

Xuka (st)

By admin