Thứ tư, 24/11/2021, 10:16 (GMT+7)

Đến lượt chạy vòng số 8, người phụ nữ luống cuống đi ra ngoài, lúc trở lại thì đi sai đường, liên tục mắc lỗi.

Người phụ nữ loạng choạng đi sai vòng số 8

Mộc Trà (st)

By admin