Thứ tư, 24/11/2021, 08:00 (GMT+7)

Vừa bước ra khỏi quán cắt tóc, không hiểu lý do gì bé trai liền bị chó rượt chạy vòng vòng đến khi có người ra giải vây.

Bé trai bị chó rượt chạy té khói

Mộc Trà (st)

By admin