(Dân trí) – Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong hơn 4 thập niên, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang đối mặt với vấn đề dân số bị già hóa.

By admin