(Dân trí) – Hãng Pfizer & BioNTech cho biết vaccine Covid-19 vẫn đảm bảo hiệu quả 100% đối với trẻ 12-15 tuổi 4 tháng sau khi tiêm liều thứ 2.

By admin