(Dân trí) – Giá lương thực trên thế giới chạm mức cao nhất trong vòng một thập niên đã đặt áp lực nặng nề lên nền kinh tế các nước châu Á, trong đó người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

By admin